Faglig profil

På denne side kan du finde en oversigt over min faglige profil.

Mundtlige kommunikationsevner

 • Fungeret som mødeleder for Yngre Læger Møder i min funktion som Tillidsrepræsentant (TR) og Fællestillidsrepræsentant (FTR).
 • Klinisk vejleder for KBU-læger.
 • Repræsentant for Sygehus Sønderjylland på Specialernes dag 2021 og 2022, hvor jeg skulle holde et oplæg om karrierevejen til Sønderjylland. Se program her og her.
 • Stor undervisningserfaring med foredrag samt undervisning af kollegaer. Se mere her.

Skriftlige kommunikationsevner

 • Formidling af svære videnskabelige emner til lægmand på Illustreret Videnskab.
 • Mange års erfaring med udarbejdelse af instrukser/SOP’er for kvalitetsafdeling.
 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.
 • Udarbejdelse af administrative instrukser, herunder funktionsbeskrivelser.

Akademiske evner og interesse

 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.
 • Test og implementering af større IT-systemer, herunder Axapta og M-files.
 • Skrevet kandidatspeciale inden for Geriatri.
 • Simulationsinstruktør og Flowmaster på KBU-kurser fra september 2019.
 • Undervisning af læger og plejepersonale – se liste her.
 • Undervisning i Essential Emergency Ultrasonography, USABCD for uddannelseslæger på Sygehus Sønderjylland fra december 2019.
 • Udarbejdet instrukser til faldudredning og stuegangsfunktion for Medicinsk Afdeling.

Organisatoriske/administrative evner og samarbejdsevner

 • Egen virksomhed fra 2015-2021.
 • TR suppleant for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020 til 27/1-2020.
 • TR for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 28/1-2020 til 28/2-2021 og igen fra 1/3-2022 til 31/8-2022.
 • FTR suppleant for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020 til 30/4-2021.
 • FTR for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • Medlem af Yngre Lægeråd, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020.
 • Ernæringsansvarlig læge på Medicinske Sygdomme fra 2019-2021.
 • Ansvarlig for UL undervisning på Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021, herefter for UL-undervisning af KBU-læger på Sygehus Sønderjylland.
 • Medlem af ansættelsesudvalg, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021.
 • Anerkendt som Yngre Lægers Bedste Ven Marts-April 2020.
 • Suppleant for Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Suppleant for Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Medlem af Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 1/5-2021.
 • Medlem af Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021.
 • Næstformand i Udvalg for Lægelig Videreuddannelse (ULV), Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • Medlem af Boligrådet, Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • TR for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 1/3-2022 til 31/8-2022.
 • Arbejdet med TRADIT (tracer audit) der er journalaudit med fokus på det gode patientforløb i 2022.
 • Suppleant for Repræsentantskab i Yngre Læger fra 30/8-2022.
 • UKYL for Geriatrisk afdeling OUH fra 1/3-2023.
 • Medinitiativtager og organisator til Geriatrisk undervisningdag, der er en workshop for læger ansat på geriatriske afdelinger på Fyn, hvis formål er videreuddannelse, netværk og samarbejde på tværs af matrikler.

Medicinsk ekspert

 • Erfaring som forvagt, mellemvagt og bagvagt på Sygehus Sønderjylland i forbindelse med KBU-, Intro- og HU-stilling.
 • Erfaring som medicinsk bagvagt og geriatrisk bagvagt på OUH ifm. HU-stilling.
 • Deltaget i 3 kurser i fokuseret ultralyd til akutmedicinske patienter.
 • Deltaget i kursus som simulationsinstruktør og fascilitator på SimC på OUH samt niveau 2 af kurset på CAMES.

Professionel

 • Arbejdet med at øge kompetencerne som læge udover de kompetencer der opnås som led i speciallægeuddannelse. Herunder har jeg taget ekstra kurser i ultralyd og er uddannet som simulationsinstruktør.

Sundhedsfremmer