Efteruddannelse

I forbindelser med min ansættelse som læge og mit lægevirke har jeg gennemført de kurser og anden efteruddannelse der er beskrevet på denne side. Se i øvrigt også kurser jeg har gennemført i forbindelse med mine tidligere uddannelser.

Obligatoriske kurser

 • KBU Akutkursus
  Obligatorisk KBU kursus i genoplivning, akut medicin, patienttransport og akut kirurgi. I kurset indgår simulationstræning, hvor der gennemgås relevante cases inden for de forskellige emner. Gennemført efterår 2018 på OUH SimC. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Læring
  Obligatorisk KBU kursus i læring, der fokuserer på læring som ny læge.
  Gennemført efterår 2018. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Kommunikation
  Obligatorisk KBU kursus i kommunikation.
  Gennemført forår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Klinisk vejledningskursus
  Obligatorisk introkursus om hvordan man vejleder kollegaer i kliniske situationer. Kurset udgør 2 kursusdage.
  Gennemført efterår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Geriatriske sygdomme I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler geriatriske sygdomme. Kurset udgjorde 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • SOL kursus I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler sundhedssystemets organisering. Kurset udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • Rationel Farmakoterapi
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen. Udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført efterår 2021. Se kursusbevis her.
 • Geriatriske sygdomme II
  Obligatorisk HU kursus, der omhandler geriatriske sygdomme, herunder faldudredning. Kurset udgjorde 3 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • Akutmedicin
  Obligatorisk HU-kursus, der omhandler akutte medicinske tilstande. Kurset udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • Psykiatri
  Obligatorisk HU-kursus, der omhandler psykiatri. Kurset udgjorde 1 kursusdag.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • Neurologi
  Obligatorik HU-kursus, der omhandler neurologi. Kurset udgjorde 1 kursusdag.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • De 8 specialers kursus
  Obligatorisk HU-kursus.
  Gennemført efterår 2022. Se kursusbevis her.
 • Rationel Klinisk beslutningsteori
  Obligatorisk HU-kursus.
  Gennemført forår 2023. Se kursusbevis her.
 • Geriatrisk forskertræningskursus
  Obligatorisk HU-kursus.
  Gennemført forår 2023. Se kursusbevis her.

Ekstra kurser

 • Klinisk Ultralydsdiagnostik
  Kursus i basal klinisk ultralydsdiagnostik udfra Munksgaard “Basal klinisk ultralydsdiagnostik” e-undervisning. Efterfølgende teori og hands-on træning. Der gennemføres fokuseret ultralyd i hjerte, lunger og abdomen. Gennemført på 1 kursusdag.
  Gennemført efterår 2019 på SHS.
 • Essentiel akut ultralyd
  Kursus i fokuseret ultralyd af lunger, hjerte og abdomen udfra USABCD, med e-kursus og efterfølgende kursus med fremmøde hvor der gennemgås teori og efterfølgende hands-on træning.
  Gennemført efterår 2019 på SHS. Se kursusbevis for e-kursus her og for selve kurset her.
 • Facilitator og Instruktørkursus
  Kursus til uddannelsen som Simulationsinstruktør, gennemført på SimC OUH og inspireret af kurser på CAMES. Der gennemgås teori og simulationer, hvor der trænes i at blive facilitator og instruktør på simulationer. Kurset udgør 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2020 på SimC OUH. Se kursusbevis her.
 • TR Uddannelsen
  Kursus for tillidsrepræsentanter i Yngre Læger, herunder om belastningsopgørelse, arbejdsret, MED-systemet, TR’s rolle, YL-møder, Møder med ledelsen, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, belastning, hviletid og fridøgn, dispensationsmuligheder, løn, korte ansættelser, lokalløn, bisidderrollen og overlevering. Kurset udgør 3 kursusdage og undervisningsformen er oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde.
  Gennemført efterår 2020. Læs mere om kurset her og se kursusbevis her.
 • Avanceret facilitatorkursus niveau 2
  Kursus der fokuserer på hvordan man faciliterer læring ved simulationstræning og den gode debriefing. Kurset udgjorde 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2022 på CAMES. Se kursusbevis her.
 • Fokuseret lungeultralyd og pleuradrænanlæggelse
  Kursus i fokuseret lungeultralyd (FLUS) og anlæggelse af pleuradræn med teori, hands-on-træning og efterfølgende certificering.
  Gennemført forår 2023 på SimC OUH. Se kursusbevis her.

Mindre kurser

 • OUH Hjertestopskursus niveau 3
  Kursus i avanceret hjertelungeredning varende 2,5 timer.
  Gennemført efterår 2022.
 • Træning i Medicinsk Nødkald OUH
  Træning med simulationstræning i medicinsk nødkald FAM OUH.
  Gennemført efterår 2022.

E-kurser

Her kan du se en oversigt over de e-kurser jeg har gennemført.

 • Antibiotika – Med omtanke for fremtiden
  Kursus for læger der gennemgår viden om antibiotika, herunder om resistensudvikling mod antibiotika.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • FMK e-læring
  Kursus for læger i anvendelsen af FMK ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante kontakter og receptskrivning.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • GDPR-kursus til tillidsrepræsentanter
  Kursus der giver en opdatering på persondataregler der gælder for tillidsrepræsentanter.
  Gennemført forår 2020. Se kursusbevis her.
 • Transfusionsmedicin for læger
  Kursus der gennemgår transfusionsmedicin relevant for læger, herunder baggrund og information, indikation, livstruende blødning og transfusionskomplikationer.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • Det Danske Sundhedsvæsen
  Gennemgår det danske sundhedsvæsen, herunder opbygningen af sundhedsvæsnet og patienters rettigheder.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • E-læring EPJ SYD – Læger
  E-kursus for EPJ SYD taget i forbindelse med implementeringen af EPJ SYD på Sygehus Sønderjylland efterår 2021.
  Gennemført efterår 2021 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • OUH Hjertestopskursus
  E-kursus som forberedelse til fysisk kursus på OUH.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • OUH Brandkursus
  E-kursus som forberedelse til fysisk kursus på OUH.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • Transfusionsmedicin for læger på OUH
  Kursus der gennemgår transfusionsmedicin relevant for læger, herunder baggrund og information, indikation, livstruende blødning og transfusionskomplikationer.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • Informationssikkerhed i Region Syddanmark
  E-læringskursus om informationssikerhed og hvordan dette håndteres i Region Syddanmark.
  Gennemført efterår 2023 via Plan2learn.

Konferencer, seminarer og temadage

 • FTR træf Yngre Læger forår 2021
  Efteruddannelse for FTR for yngre læger fra hele landet. Omhandlede bl.a. OK21, afdelingslægeprojektet, FTR-projektet og gensidig erfaringsudveksling.
  Udgjorde 1 dag i forår 2021
 • FTR træf Yngre Læger efterår 2021
  Efteruddannelse for FTR for yngre læger fra hele landet. Omhandlede bl.a. udviklingen i sygehussektoren, Yngre Lægers arbejde, uddannelsesdage for afdelingslæger, Yngre Lægers fælles interessevaretagelse, afdelingslægeprojektet og Økonomiaftalerne.
  Udgjorde 2 dage i efterår 2021
 • FMU-seminar efterår 2021
  Seminar for medlemmer af FMU på Sygehus Sønderjylland.
  Planlagt gennemført efterår 2021
 • Temadag for lægelig videreuddannelse 2023
  Temadag om generationsskifte og hvad dette betyder for læringsmiljø og talentudvikling.
  Deltaget forår 2023

Foredrag & webinarer

 • Nye DVT- og Lungeemboliguidelines samt udrednings- og behandlingsmuligheder
  Foredrag der omhandlede diagnostik af DVT-patienten, venøs trombolyse og behandling af patienter med DVT/Lungeemboli.
  Deltaget efterår 2021.

Planlagte kurser, konferencer, seminarer og webinarer

Følgende kurser, konferencer, seminarer og webinarer er planlagte, men endnu ikke gennemførte.

 • Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) 2023 (tilmeldt)
  Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden – sammen? Deltager i denne konference i funktion som UKYL på Geriatrisk afdeling OUH.
 • Forskertræning grundkursus I
 • Forskertræning grundkursus II
 • SOL 2 (tilmeldt apr 24)
 • SOL 3 (tilmeldt maj 24)
 • Onkologi for intern medicinere
 • Den terminale patient, palliativ behandling
 • Den ældre patient
 • Gerontologi (nov 24)
 • Geriatrisk vurdering og rehabilitering (nov 23)