Efteruddannelse

I forbindelser med min ansættelse som læge og mit lægevirke har jeg gennemført de kurser og anden efteruddannelse der er beskrevet på denne side. Se i øvrigt også kurser jeg har gennemført i forbindelse med mine tidligere uddannelser.

Obligatoriske kurser

 • KBU Akutkursus
  Obligatorisk KBU kursus i genoplivning, akut medicin, patienttransport og akut kirurgi. I kurset indgår simulationstræning, hvor der gennemgås relevante cases inden for de forskellige emner. Gennemført efterår 2018 på OUH SimC. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Læring
  Obligatorisk KBU kursus i læring, der fokuserer på læring som ny læge.
  Gennemført efterår 2018. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Kommunikation
  Obligatorisk KBU kursus i kommunikation.
  Gennemført forår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Klinisk vejledningskursus
  Obligatorisk introkursus om hvordan man vejleder kollegaer i kliniske situationer. Kurset udgør 2 kursusdage.
  Gennemført efterår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Geriatriske sygdomme I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler geriatriske sygdomme. Kurset udgjorde 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • SOL kursus I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler sundhedssystemets organisering. Kurset udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • Rationel Farmakoterapi
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen. Udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført efterår 2021. Se kursusbevis her.
 • Geriatriske sygdomme II
  Obligatorisk HU kursus, der omhandler geriatriske sygdomme, herunder faldudredning. Kurset udgjorde 3 kursusdage.
  Gennemført forår 2021. Se kursusbevis her.
 • Akutmedicin
  Obligatorisk HU-kursus, der omhandler akutte medicinske tilstande. Kurset udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • Psykiatri
  Obligatorisk HU-kursus, der omhandler psykiatri. Kurset udgjorde 1 kursusdag.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • Neurologi
  Obligatorik HU-kursus, der omhandler neurologi. Kurset udgjorde 1 kursusdag.
  Gennemført forår 2022. Se kursusbevis her.
 • De 8 specialers kursus
  Obligatorisk HU-kursus.
  Gennemført efterår 2022. Se kursusbevis her.
 • Rationel Klinisk beslutningsteori
  Obligatorisk HU-kursus.
  Gennemført forår 2023. Se kursusbevis her.

Ekstra kurser

 • Klinisk Ultralydsdiagnostik
  Kursus i basal klinisk ultralydsdiagnostik udfra Munksgaard “Basal klinisk ultralydsdiagnostik” e-undervisning. Efterfølgende teori og hands-on træning. Der gennemføres fokuseret ultralyd i hjerte, lunger og abdomen. Gennemført på 1 kursusdag.
  Gennemført efterår 2019 på SHS.
 • Essentiel akut ultralyd
  Kursus i fokuseret ultralyd af lunger, hjerte og abdomen udfra USABCD, med e-kursus og efterfølgende kursus med fremmøde hvor der gennemgås teori og efterfølgende hands-on træning.
  Gennemført efterår 2019 på SHS. Se kursusbevis for e-kursus her og for selve kurset her.
 • Facilitator og Instruktørkursus
  Kursus til uddannelsen som Simulationsinstruktør, gennemført på SimC OUH og inspireret af kurser på CAMES. Der gennemgås teori og simulationer, hvor der trænes i at blive facilitator og instruktør på simulationer. Kurset udgør 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2020 på SimC OUH. Se kursusbevis her.
 • TR Uddannelsen
  Kursus for tillidsrepræsentanter i Yngre Læger, herunder om belastningsopgørelse, arbejdsret, MED-systemet, TR’s rolle, YL-møder, Møder med ledelsen, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, belastning, hviletid og fridøgn, dispensationsmuligheder, løn, korte ansættelser, lokalløn, bisidderrollen og overlevering. Kurset udgør 3 kursusdage og undervisningsformen er oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde.
  Gennemført efterår 2020. Læs mere om kurset her og se kursusbevis her.
 • Avanceret facilitatorkursus niveau 2
  Kursus der fokuserer på hvordan man faciliterer læring ved simulationstræning og den gode debriefing. Kurset udgjorde 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2022 på CAMES. Se kursusbevis her.
 • Fokuseret lungeultralyd og pleuradrænanlæggelse
  Kursus i fokuseret lungeultralyd (FLUS) og anlæggelse af pleuradræn med teori, hands-on-træning og efterfølgende certificering.
  Gennemført forår 2023 på SimC OUH. Se kursusbevis her.

Mindre kurser

 • OUH Hjertestopskursus niveau 3
  Kursus i avanceret hjertelungeredning varende 2,5 timer.
  Gennemført efterår 2022.
 • Træning i Medicinsk Nødkald OUH
  Træning med simulationstræning i medicinsk nødkald FAM OUH.
  Gennemført efterår 2022.

E-kurser

Her kan du se en oversigt over de e-kurser jeg har gennemført.

 • Antibiotika – Med omtanke for fremtiden
  Kursus for læger der gennemgår viden om antibiotika, herunder om resistensudvikling mod antibiotika.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • FMK e-læring
  Kursus for læger i anvendelsen af FMK ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante kontakter og receptskrivning.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • GDPR-kursus til tillidsrepræsentanter
  Kursus der giver en opdatering på persondataregler der gælder for tillidsrepræsentanter.
  Gennemført forår 2020. Se kursusbevis her.
 • Transfusionsmedicin for læger
  Kursus der gennemgår transfusionsmedicin relevant for læger, herunder baggrund og information, indikation, livstruende blødning og transfusionskomplikationer.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • Det Danske Sundhedsvæsen
  Gennemgår det danske sundhedsvæsen, herunder opbygningen af sundhedsvæsnet og patienters rettigheder.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • E-læring EPJ SYD – Læger
  E-kursus for EPJ SYD taget i forbindelse med implementeringen af EPJ SYD på Sygehus Sønderjylland efterår 2021.
  Gennemført efterår 2021 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • OUH Hjertestopskursus
  E-kursus som forberedelse til fysisk kursus på OUH.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • OUH Brandkursus
  E-kursus som forberedelse til fysisk kursus på OUH.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • Transfusionsmedicin for læger på OUH
  Kursus der gennemgår transfusionsmedicin relevant for læger, herunder baggrund og information, indikation, livstruende blødning og transfusionskomplikationer.
  Gennemført efterår 2022 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.

Konferencer, seminarer og temadage

 • FTR træf Yngre Læger forår 2021
  Efteruddannelse for FTR for yngre læger fra hele landet. Omhandlede bl.a. OK21, afdelingslægeprojektet, FTR-projektet og gensidig erfaringsudveksling.
  Udgjorde 1 dag i forår 2021
 • FTR træf Yngre Læger efterår 2021
  Efteruddannelse for FTR for yngre læger fra hele landet. Omhandlede bl.a. udviklingen i sygehussektoren, Yngre Lægers arbejde, uddannelsesdage for afdelingslæger, Yngre Lægers fælles interessevaretagelse, afdelingslægeprojektet og Økonomiaftalerne.
  Udgjorde 2 dage i efterår 2021
 • FMU-seminar efterår 2021
  Seminar for medlemmer af FMU på Sygehus Sønderjylland.
  Planlagt gennemført efterår 2021
 • Temadag for lægelig videreuddannelse 2023
  Temadag om generationsskifte og hvad dette betyder for læringsmiljø og talentudvikling.
  Deltaget forår 2023

Foredrag & webinarer

 • Nye DVT- og Lungeemboliguidelines samt udrednings- og behandlingsmuligheder
  Foredrag der omhandlede diagnostik af DVT-patienten, venøs trombolyse og behandling af patienter med DVT/Lungeemboli.
  Deltaget efterår 2021.

Planlagte kurser, konferencer, seminarer og webinarer

Følgende kurser, konferencer, seminarer og webinarer er planlagte, men endnu ikke gennemførte.

 • Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) 2023 (tilmeldt)
  Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden – sammen? Deltager i denne konference i funktion som UKYL på Geriatrisk afdeling OUH.
 • Geriatrisk forskertræningskursus (tilmeldt)
 • Forskertræning grundkursus I
 • Forskertræning grundkursus II
 • SOL 2 (tilmeldt apr 24)
 • SOL 3 (tilmeldt maj 24)
 • Onkologi for intern medicinere
 • Den terminale patient, palliativ behandling
 • Den ældre patient
 • Gerontologi (nov 24)
 • Geriatrisk vurdering og rehabilitering (nov 23)