Curriculum Vitae (CV)

Dette er et Curriculum Vitae for Læge Andreas Andersen. Du kan kontakte mig pr. mail eller via LinkedIn.

Personlig profil

Jeg er født og opvokset i Gråsten i Sønderjylland. Efter gymnasiet flyttede jeg til Fyn for at studere Kemi og Matematik. Da mit hjerte bankede mere for klinikken, skiftede jeg til medicinstudiet, og blev i 2018 uddannet som læge. Undervejs på studiet blev jeg gift med min kone Signe, og fik 3 børn der nu går i skole og børnehave. Jeg er nu flyttet tilbage til Sønderjylland, og er lige nu igang med videreuddannelsen til Speciallæge i Geriatri.

Erhvervserfaring

 • September 2022 – nu: Læge trin I, Geriatrisk afdeling, OUH
  • Bagvagter i FAM
  • Geriatrisk Bagvagt
  • Stuegang på Geriatrisk sengeafdeling
  • Ambulatoriefunktion på Geriatrisk ambulatorium
  • Ortogeriatrisk stuegang
  • Geriatrisk tilsyn
  • UKYL
  • Medlem af ansættelsesudvalg
 • September 2022 – nu: Lægevikar, FAM, Sygehus Sønderjylland
  • Forvagter, mellemvagter, bagvagter og stuegang i FAM
 • Marts 2022 – August 2022: Reservelæge, Medicinske Sygdomme Aabenraa, Sygehus Sønderjylland
  • Medicinsk Forvagt og Mellemvagt i FAM
  • Stuegang på Ældremedicinsk afsnit
  • Ambulatoriefunktion i Ældremedicinsk ambulatorium
  • Medicinsk tilsynslæge
  • Undervisning af læger og plejepersonale
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • TR for Yngre Læger på afdelingen
 • September 2021 – Februar 2022: Reservelæge, Medicinske Sygdomme Sønderborg, Sygehus Sønderjylland
  • Medicinsk Forvagt i Medicinsk Modtagelse
  • Medicinsk Bagvagt i Medicinsk Modtagelse
  • Sweeperfunktion i Medicinsk Modtagelse
  • Stuegang i Medicinsk Modtagelse og perifære afsnit
  • Ambulatoriefunktion i Medicinsk ambulatorium
  • En del af hjertestopshold
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Undervisning af læger og plejepersonale
 • Marts 2021 – August 2021: Reservelæge, Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Kardiologisk forvagt i FAM
  • Visitering af Tele-EKG
  • DC-konvertering
  • Stuegang
  • Ambulatoriefunktion i Kardiologisk ambulatorium
  • En del af hjertestopshold
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Undervisning af læger og plejepersonale
 • September 2019 – nu: Underviser, Lærings- & Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
  • Simulationsinstruktør til kurser for KBU-læger i akut medicin, genoplivning og akut kirurgi
  • Flowmaster til kurser for KBU-læger
  • Underviser på FLUS-kursus for læger
  • Underviser på facilitatorkursus
 • September 2019 – Februar 2021: Reservelæge, Ældremedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Stuegangsfunktion
  • Geriatrisk ambulatorium
  • Mellemvagter i FAM
  • Bagvagt i FAM
  • Tilsynsgående læge
  • TR for Yngre Læger
  • FTR suppleant for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Klinisk vejleder for KBU-læger
  • Undervisning af læger og plejepersonale
  • Ernæringsansvarlig læge på afdelingen
  • Medlem af Ansættelsesudvalget
 • Marts 2019 – August 2019: Uddannelseslæge, Lægerne i Sundhedscenteret, Haderslev
  • Konsultationer i almen praksis
 • Marts 2019 – August 2019: Lægevikar, Sygehus Sønderjylland
  • Forvagter og mellemvagter i FAM
 • September 2018 – Februar 2019: Reservelæge, Ældremedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Stuegangsfunktion
  • Geriatrisk ambulatorium
  • Gastromedicinsk ambulatorium
  • Forvagter i FAM
  • En del af hjertestopshold
 • Marts 2016 – August 2018: Artikelforfatter, Illustreret Videnskab 
  • Forfatter på artikler om robotteknologi, sundhedsmyter, medicin og hjernetræning.
 • Januar 2015 – December 2020: Ejer, Ansico
  • Konsulentarbejde
  • Hjemmesider, sociale medier og affiliate marketing
 • Januar 2011 – December 2016: SPV-vagt, FADL
  • Fastvagt på psykiatriske og somatiske patienter
 • Maj 2010 – Juli 2018: Studentermedhjælper, QC, Orifarm
  • Kvalitetssikring af lægemidler
  • Godkendelse af afvigelser og udarbejdelse af afvigelsesrapporter
  • Udarbejdelse af SOP’er
  • Test, udvikling og implementering af nye IT-systemer
  • Projektansvarlig
  • Træning af medarbejdere
 • August 2006 – Maj 2010: Studentermedhjælper, Produktion, Orifarm
  • Ompakning og regnskab med lægemiddelproduktioner
  • Udarbejdelse af KPI’er i forbindelse med LEAN projekter
  • Træning af medarbejdere
 • Juli 2000 – Juli 2006: Pakkerimedarbejder, Danhatch
  • Pakning af æg

Uddannelse

 • 2020 – nu: HU-stilling, Geriatri
 • 2019 – 2020: Introstilling, Geriatri
 • 2018 – 2019: KBU-forløb, Geriatri og Almen praksis
 • 2015 – 2018: Læge (cand.med.), Syddansk Universitet
 • 2010 – 2015: BSc.med. (medicin), Syddansk Universitet
 • 2005 – 2008: BSc (kemi-matematik), Syddansk Universitet
 • 2002 – 2005: Studentereksamen, Aabenraa Gymnasium
 • 2000 – 2002: Folkeskole, Gråsten Skole
 • 1992 – 2000: Folkeskole, Kværs Skole

Licenser & Certificeringer

 • 2019: Tilladelse til selvstændig virke
 • 2018: Lægelig autorisation

Undervisningserfaring

 • Undervisning af læger og plejepersonale
 • Facilitator og flowmaster på simulationskurser
 • Undervisning på UL kurser baseret på USABCD

Se oversigt over undervisningserfaring.

Medlemskaber

Foreninger og selskaber

 • 2018 – nu: Lægeforeningen
 • 2018 – nu: Yngre læger
 • 2019 – nu: Dansk Selskab for Geriatri
 • 2019 – nu: Dansk Selskab for Intern Medicin
 • 2019 – nu: Yngre geriatere
 • 2024 – nu: Frailty Fragility Network Denmark

Råd og udvalg

 • 2020 – 2021: Kontaktudvalg (KU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Lokalt-MED-udvalg (LMU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2022: Yngre Lægeråd, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Suppleant, Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Suppleant, Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS)
 • 2021 – 2022: Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland
 • 2021 – 2022: Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS)
 • 2021 – 2022: Udvalg for Lægelig Videreuddannelse (ULV), Sygehus Sønderjylland
 • 2021 – 2022: Boligrådet, Sygehus Sønderjylland
 • 2022: Kontaktudvalg (KU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2022 – 2023: Suppleant, Repræsentantskabet, Yngre Læger

Kurser

Se liste med alle kurser taget på tidligere uddannelser og som en del af mit nuværende arbejde og lægevirke.

Projekter

 • 2018: Forebyggelige indlæggelser blandt akutte korttidsindlagte 70+ årige patienter (Kandidatspeciale medicin)
 • 2008: Syntese af nye ligander til chemokinreceptoren CXCR4 (Bachelorprojekt kemi)
 • 2005: Genregulering af eukaryote celler (Førsteårsprojekt naturvidenskab)
 • 2022: 3. linjebehandling ved diffus storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

Se uddybning af projekter her.

Sprog

 • Dansk: Modersmål
 • Engelsk: Flydende mundtlig og skriftlig
 • Tysk: Forståelse

Referencer & Kontaktoplysninger

Skriv til mig her for referencer og kontaktoplysninger.